Marinka Reuten Ontwerpen

Centraal Bureau voor Genealogie

Het CBG (landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek) wilde een laagje stof afschudden en een nieuwe frisse doelgroep van hun bestaan op de hoogte brengen. De mensen op de folder staan allemaal met hun échte voorouder op de foto.

Fotografie: Ivo van der bent