Marinka Reuten Ontwerpen

Lang Leve Kunst, boek

Opdrachtgevers
Fonds voor Cultuurparticipatie,
Fonds Sluyterman van Loo,
Stichting RCOAK en het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

192 pagina’s