Marinka Reuten Ontwerpen

Rotary Magazine

Opdrachtgever:

Rotary Nederland

Redactie:

ZB Communicatie

verschijnt 6 x per jaar

Een nieuwe bladformule voor het magazine van Rotary in Nederland. De service-organisatie heeft in Nederland meer dan 20.000 leden.